Żółć: jej skład, właściwości, funkcje i kolor, jak i ile jest produkowane

Żółć jest płynem wytwarzanym i wydzielanym przez wątrobę i rozkładającym tłuszcze na kwasy tłuszczowe, które mogą być wchłaniane w organizmie przez przewód pokarmowy. Są to głównie cholesterol, kwasy żółciowe (zwane również solami żółciowymi), bilirubina (produkt rozpadu lub krwinki czerwone), woda, sole ciała (takie jak potas i sód), miedź i inne metale.

U ludzi

Wątroba systematycznie wydziela pewną ilość żółci dziennie, niezbędną do skutecznego procesu trawienia. Żółć gromadzi się w woreczku żółciowym i jest przechowywana, dopóki nie będzie potrzebna do aktywnego rozkładu tłuszczu. Ma gorzki smak i specyficzny zapach.

Rola żółci w trawieniu jest niedoceniana, nie zwracamy tak dużej uwagi na stan naszej żółci, jak tego wymaga się od nas. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest żółć.

Błędem jest zapomnieć o stanie żółci, ponieważ jest to podstawowy sposób usuwania toksyn. Wątroba filtruje wszystko, co dostaje się do organizmu poprzez trawienie, oddychanie i wchłanianie skóry, a żółć w wątrobie pełni funkcję czyszczenia. Im bardziej toksyczne jest nasze siedlisko, tym aktywniej powinniśmy być, zachowując żywotność naszych organów i substancji odtruwających. Stan żółci, wątroby i reszty układu żółciowego jest jeszcze ważniejszy, jeśli zaburzona jest homeostaza ciała.

Skład i właściwości

Skład ludzkiej żółci obejmuje 85% wody i połączenie soli żółciowych, fosfolipidów i cholesterolu. Elektrolity, minerały, białka i bilirubina są również częścią mieszaniny. Bilirubina jest odpadkiem z niszczenia starych krwinek, które są wydzielane z żółci, daje żółci brązowy lub zielonkawy kolor, z chorobą, którą może tworzyć żółć żółta, w tym procesie, fizyczne właściwości żółci stale się zmieniają.

Sole żółciowe są składnikiem żółci, pochodzącym z chemicznej modyfikacji cholesterolu. Są produkowane i wydzielane z komórek wątroby, co pozwala żółci mieszać tłuszcze z wodą, elektrolitami i innymi cząsteczkami organicznymi obecnymi w żółci. Ich główną rolą jest niszczenie tłuszczów, aby zapobiec ich krystalizacji i tworzeniu się kamieni żółciowych. Oznacza to, że sole żółciowe naturalnie występują w naszym ciele i można je uzyskać z zewnątrz.

W dostępnych źródłach otwartych na ten temat terminy „sole żółciowe” i „kwasy żółciowe” są używane zamiennie. Technicznie nadal mają różne cechy strukturalne i biologiczne. Kwasy żółciowe pojawiają się w wyniku emulgowania i rozszczepiania cholesterolu w żółci wątrobowej. Z drugiej strony, sól żółciowa jest wspólnym terminem dla sprzężonych kwasów żółciowych i siarczanów alkoholu żółciowego. Gdy kwas żółciowy łączy się z glicyną lub tauryną, powstaje sól żółciowa.

Kwas żółciowy i sól żółciowa

Kwas żółciowy jest konsekwencją procesu emulgowania i stosowania cholesterolu. Uczestniczy w rozpuszczaniu cholesterolu, lipidów, niektórych witamin i składników odżywczych, dzięki czemu nadaje się do transportu do wątroby. Zapobiega wytrącaniu się cholesterolu w żółci woreczka żółciowego, która wróciła do pęcherzyka żółciowego po zakończeniu procesu trawienia.

Z innymi składnikami jest transportowany do pęcherzyka żółciowego, gdzie mieszanina jest skoncentrowana, tworząc żółć. Są one również produkowane i wydzielane z komórek wątroby, takich jak kwasy żółciowe, i syntetyzowane z cholesterolu. Po wydzieleniu i reabsorpcji w jelicie wraca do wątroby, gdzie jest usuwany i ponownie wydzielany w żółci. Proces akumulacji puli soli żółciowych. Cykl ten nazywany jest krążeniem jelitowo-wątrobowym (czyli wewnątrz wątroby) i jest niezbędny do utrzymania krążenia żółci.

Funkcja żółci

Tłuszcze emulgujące to coś, co powszechnie wiadomo o żółci, więc jaka jest funkcja żółci?

Działa jako detergent na cząsteczki tłuszczu, pomaga rozbijać je na mniejsze kawałki w celu wchłonięcia w jelitach. Kiedy spożywana żywność dociera do jelita cienkiego, żółć zaczyna działać, niszcząc tłuszcz, aby mógł zostać rozprowadzony w organizmie. Nazywa się to emulgowaniem. Proces obejmuje rozpuszczalne w tłuszczach witaminy, takie jak A, D, E, K i niezbędne kwasy tłuszczowe. Nawet rozpuszczalne w tłuszczach minerały, takie jak żelazo, wapń i magnez, nie mogą być używane przez organizm, chyba że zostaną podzielone i nie zostaną rozprowadzone.

Neutralizuje również kwas żołądkowy, podnosząc pH, przygotowując składniki odżywcze do wchłaniania w jelicie cienkim. Pomaga w „brudnej pracy” usuwania toksyn i innych odpadów z wątroby.

Lista funkcji soli żółciowych

Trawienie soli żółciowych

Funkcje żółciowe w trawieniu są aktywowane, gdy mózg sygnalizuje uwalnianie kwasów żołądkowych i żółciowych, aby wspomóc rozpad pokarmu. Sole żółciowe rozkładają duże cząsteczki tłuszczu, zamieniając je w tłuszcze proste, dzięki czemu są bardziej rozpuszczalne w wodzie.

Pomoc soli żółciowych w rozkładzie i wchłanianiu witamin A, D, E i K

Kwasy żółciowe wpływają zarówno na rozpuszczalne w wodzie, jak i rozpuszczalne w tłuszczach cząsteczki. To czyni je ważnym uczestnikiem syntezy witamin i minerałów, takich jak witaminy A, D, E, K, żelazo, wapń i magnez - składniki rozpuszczalne w tłuszczach, które są niezbędne dla naszego organizmu. Mogą być używane przez organizm tylko po zniszczeniu przez działanie enzymów żółciowych i innych soków trawiennych. Niewystarczająca ilość w organizmie prowadzi do niedoboru witamin i składników odżywczych, a także słabego metabolizmu cholesterolu.

Sole żółciowe zapewniają niezbędne wsparcie dla tych, którzy przeszli operację pęcherzyka żółciowego.

Dodatek kwasów żółciowych jest niezwykle przydatny dla tych, którzy usunęli woreczek żółciowy. Wynika to z faktu, że po zabiegu żółć wytwarzana przez wątrobę nie jest już regulowana. Woreczek żółciowy zbiera żółć i pochłania z niej wodę (około 90%), uwalniając ją w razie potrzeby. Bez niego żółć płynie bezpośrednio z wątroby do jelit. Dlatego nie będzie tak skupiony i skuteczny jak przed operacją. Dodatki do soli mogą pomóc rozwiązać ten problem.

Sole żółci łagodzą objawy niewydolności pęcherzyka żółciowego

Ogólnie, oczyszczone sole żółciowe pomagają kompensować niewydolność pęcherzyka żółciowego i poprawiają jego funkcję. Ponadto poczujesz ulgę z powodu niektórych chorób pęcherzyka żółciowego, wprowadzając sole żółciowe do codziennej diety. Eliminują one zapalenie dróg żółciowych, pomagają normalizować przepływ żółci i łagodzą ogólny ból pęcherzyka żółciowego. Ludzie, którzy skarżą się na gaz, wzdęcia, mogą również używać soli żółciowych. Objawy te mogą być spowodowane wieloma czynnikami, ale jeśli woreczek żółciowy, sole żółciowe z choliną będą skutecznym rozwiązaniem.

Ile żółci jest wydzielane w ludzkim ciele

Wątroba dorosłego człowieka wytwarza codziennie od 400 ml do 1000 ml żółci. Aby wykonywać swoje funkcje, potrzebuje pomocy wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Ta sieć służy jako korzenie, pnie i gałęzie do produkcji, przechowywania i dystrybucji żółci. Dlatego jest często nazywany drzewem żółciowym. Inni nazywają to układem żółciowym lub układem wątrobowo-żółciowym.

Przewody żółciowe zaczynają się w wątrobie jako bardzo małe kanały nazywane przewodami żółciowymi. Zbierają żółć z komórek wątroby, gdzie zostały wykonane, rozgałęziając się na większe kanały. Istnieją dwa główne kanały transportujące żółć z wątroby, nazywane prawym i lewym przewodem wątrobowym. Łączą się, tworząc sprzężony kanał wątrobowy, który łączy się z przewodem torbielowatym pochodzącym z woreczka żółciowego. Ten wspólny kanał nazywany jest wspólnym przewodem żółciowym. Nazwa pochodzi od faktu, że łączy w sobie drogi żółciowe wątroby i woreczka żółciowego. Łączy się również z przewodem trzustkowym w ampułce Vatera. Następnie jest opróżniany do jelita cienkiego lub dwunastnicy przez zwieracz Oddiego. Ten zwieracz jest mięśniem, który pozwala na przepływ zawartości kanału w jednym kierunku, nie pozwalając, aby zawartość jelita cienkiego spadła z powrotem do przewodów żółciowych.

Pewna ilość żółci jest wysyłana do pęcherzyka żółciowego, który przechowuje żółć, dzięki czemu jest dostępna w dużych ilościach i w postaci skoncentrowanej do wydzielania po zjedzeniu. Jedzenie powoduje uwalnianie hormonów zwane cholecystokininą (HCK). Sygnalizuje to pęcherzykowi żółciowemu zmniejszenie i uwolnienie żółci. Jednocześnie powoduje rozluźnienie zwieracza Oddiego, co umożliwia przepływ wydzielanej żółci do jelita cienkiego, gdzie emulguje i rozpada się na mniejsze, używane cząsteczki tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Harmonijne funkcjonowanie tego układu żółciowego zależy od synchronicznego napięcia i rozluźnienia woreczka żółciowego i zwieracza mięśni Oddiego.

Co ma kolor ludzkiej żółci. Rodzaje żółci

„Biała żółć” to bezbarwna ciecz, która czasami występuje w zablokowanych układach żółciowych. Brak pigmentów w tej „żółci”, takiej jak żółć żółta, nie został wyjaśniony w sposób zadowalający. Przeprowadzono jednak badanie, którego celem była ocena jego etiologii. U psów „biała żółć” rozwijała się, gdy ligowano zarówno przewód żółciowy wspólny, jak i torbielowaty. Dla porównania, ciemnozielona („czarna”) żółć występuje, gdy tylko wspólny przewód żółciowy jest podwiązany, pozostawiając woreczek żółciowy w łączności z zatkanymi przewodami. Ciśnienie w przewodach pozawątrobowych zawierających „białą żółć” może być znacznie wyższe niż w przypadku wypełnienia „czarną żółcią”. Przepływ w przewodach pozawątrobowych ocenia się za pomocą radiojodowanej albuminy surowicy ludzkiej (RICHSA). Gdy „czarna żółć” była obecna, kierunek przepływu pochodził z przewodów pozawątrobowych do pęcherzyka żółciowego. Ilekroć rozwijała się żółć biała, obserwowano odwrotny przepływ z przewodów pozawątrobowych do wątroby. Zatem rola woreczka żółciowego jest najwyraźniej dekompresorem układu żółciowego, umożliwiając żółciowi przepływ z wątroby, nawet w niedrożności. W przypadku braku aktywności absorpcji wody w woreczku żółciowym, bezbarwne wydzielanie przewodów żółciowych wydaje się być „płukaniem wstecznym” wątroby i zastępuje żółć obecną w przewodach podczas okluzji.

Czarna żółć jest wynikiem pewnego rodzaju wewnętrznego krwawienia (prawdopodobnie w jakimś ropniu), w którym krew jest odtleniona i zaczyna zamarzać i staje się bardzo ciemna. Jeśli ropień jest zapalny i pęka, prawie czarny materiał wyjdzie i ropień może zacząć się goić. Lekarze Hipokrates i Galen nazywali to usuwaniem nadmiaru ciemnej żółci z ludzkiego organizmu.

Kliniczne objawy chorobliwej czarnej żółci

Chorobliwa czarna żółć wytwarza wiele różnych oznak i objawów, w zależności od tego, gdzie się znajduje w organizmie. Powikłanie łagodnej czarnej żółci doprowadzi głównie do zaburzeń czynnościowych, ale nieprawidłowa czarna żółć spowoduje bolesne zmiany zwyrodnieniowe w narządach i tkankach.

Złośliwa czarna żółć i żółć żółci mają zasadniczo różne skutki dla organizmu. Czarna żółć może wpływać na korę głowy, psikhik i układ nerwowy. Jeśli objawy te staną się przewlekłe i mogą rozwinąć się ciężkie objawy czuciowe lub neurologiczne, takie jak neuroestezja, bezsenność, nerwowość, lęk, częste bóle głowy, nadciśnienie, zawroty głowy, nudności, zaczerwienienie oczu i szum w uszach. Z biegiem czasu mogą rozwinąć się pełne tiki, skurcze, a nawet apopleksja, drgawki lub omdlenia.

Chorobliwa czarna żółć w żołądku i środkowym przewodzie pokarmowym może powodować skurcze lub odbijanie się żółci, zgagi, zniekształcony apetyt i apetyt na jedzenie, słaby apetyt i nudności, a także przewlekłe toksyczne wrzody żołądka i dwunastnicy. Alkaliczna reakcja żółci w jelicie może powodować wyraźną kolkę, gaz, ból, podrażnienie jelita, bulgotanie w jelicie, a nawet niedrożność jelit. Z zaostrzoną czarną żółcią, obstrukcją, bólem, kolką, refluksem i zaburzeniami czynności będzie bardziej dotkliwe.

W kościach i stawach bolesna czarna żółć może powodować znaczny, ciężki lub nawet paraliżujący ból stawów i zmiany zwyrodnieniowe stawów i struktur podtrzymujących. Te stany zapalne stawów mogą nawet mieć komponent autoimmunologiczny, jak w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Diagnoza kamieni żółciowych i kamieni żółciowych

Twój gastroenterolog może podejrzewać, że masz kamienie żółciowe lub niedrożność dróg żółciowych na podstawie objawów i wyników badań krwi wykazujących wysoki poziom bilirubiny. Bilirubina jest produktem odpadowym we krwi, który jest spowodowany normalnym rozpadem czerwonych krwinek.

Gastroenterolog może diagnozować i leczyć kamienie dróg żółciowych jednocześnie z minimalnie inwazyjną technologią endoskopową. Ogólne testy diagnostyczne i procedury potwierdzające obecność kamieni obejmują:

Badania krwi

Oprócz testu na bilirubinę, krew można sprawdzić pod kątem obecności zwiększonych białych krwinek używanych przez organizm do zwalczania infekcji, a także nieprawidłowych poziomów enzymów trzustkowych i wątrobowych.

USG jamy brzusznej

Ta nieinwazyjna procedura wykorzystuje fale dźwiękowe, a nie promieniowanie rentgenowskie, do tworzenia obrazów, które mogą wykrywać kamienie żółciowe i drogi żółciowe w obrębie wspólnego przewodu żółciowego. Sonda ultradźwiękowa odczytuje dane przez brzuch, a obrazy są przesyłane do monitora komputerowego. USG jamy brzusznej stosuje się zwykle u kobiet w ciąży.

Tomografia komputerowa

Badanie CT jamy brzusznej może również zidentyfikować kamienie żółciowe i jest procedurą nieinwazyjną. Podczas tomografii komputerowej obrazy są wyświetlane na monitorze komputera.

ERCP

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ERCP) to specjalistyczna technika endoskopowa stosowana do badania kanałów woreczka żółciowego, trzustki i wątroby i ma dodatkową zaletę bycia narzędziem terapeutycznym. ERCP jest używany od ponad 30 lat. Jest uważana za standardową metodę diagnozowania i leczenia chorób dróg żółciowych.

MRHPT

Cholangiopankreatography rezonansu magnetycznego jest najnowszą technologią stosowaną w medycynie. Ta nieinwazyjna procedura diagnostyczna jest wykonywana przy użyciu technologii MRI, która wykorzystuje magnesy i fale radiowe do uzyskania obrazów komputerowych dróg żółciowych. Kontrastujący barwnik jest wstrzykiwany najpierw przez skórę w pobliżu woreczka żółciowego, aby wzmocnić obrazy.

Żółć

Żółty, brązowy lub zielonkawy, gorzki smak, o specyficznym zapachu cieczy. Wydzielanie żółci odbywa się przez komórki wątroby. Żółć gromadzi się w drogach żółciowych wątroby, a stamtąd - przez przewód żółciowy wspólny - dostaje się do pęcherzyka żółciowego, który działa jako zbiornik do przechowywania zapasów i do dwunastnicy, gdzie uczestniczy w trawieniu. Główną funkcją żółci w procesie trawienia jest emulacja tłuszczów i aktywacja ruchliwości jelita cienkiego. Dwie trzecie składa się z kwasów żółciowych.

Żółć: cechy, rodzaje, choroby związane z żółcią

Płyn gromadzący się w pęcherzyku żółciowym i wydzielany przez wątrobę nazywany jest żółcią. Substancja ta bierze udział w procesie trawienia, ma specyficzny zapach i gorzki smak, poza tym może mieć zielonkawy, żółtawy lub brązowawy odcień.

Żółć jest wytwarzana przez wątrobę, a dokładniej przez specjalne komórki narządu - hepatocyty. Ciecz zbiera się w przewodach wątroby i wchodzi do pęcherzyka żółciowego przez wspólny przewód. Woreczek żółciowy jest swego rodzaju zbiornikiem, umożliwiającym zaopatrzenie dwunastnicy w żółć, która jest niezbędna podczas aktywnej fazy trawienia.

Żółć dziecięca

Wątroba zaczyna wytwarzać żółć w pierwszym dniu życia człowieka. W bardzo wczesnym wieku płyn ten zawiera zwiększoną ilość kwasów żółciowych. W pierwszym roku życia wskaźniki te spadają, a żółć dziecka zwykle osiąga wskaźniki 19,7 mg eq / l.

Żółć u dzieci w wieku 6–9 lat zawiera jeszcze mniej kwasów - zwykle maksymalnie 5,2 mg eq / l. Specjalny jest również skład biochemiczny żółci torbielowatej i wątrobowej u młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

 • U dzieci w wieku od 5 do 10 lat żółć żółciowa zwykle obejmuje: lipidy (1583 ± 569), cholesterol (337 ± 240), kwas cholowy (1601 ± 215).
 • Żółć żółciowa u dzieci w wieku od 5 do 10 lat zwykle obejmuje: lipidy (594 ± 188), cholesterol (61 ± 32), kwas cholowy (328 ± 148).

Dorosła żółć

W wątrobie tworzenie żółci następuje w sposób ciągły. Podczas jedzenia wzrasta produkcja żółci.

Szybkość powstawania żółci może zależeć od wielu czynników, w tym od czasu składników odżywczych w żołądku.

Żółć poprawia ruchliwość jelit.

Żółć wątrobowa

Żółć, która jest wytwarzana przez wątrobę, nazywana jest „młodą”, ale żółć gromadząca się w woreczku żółciowym jest „dojrzała”. U dorosłych:

 • Kwasowość żółci wątrobowej waha się od 7,3 do 8,2 pH.
 • Ciężar właściwy wynosi od 1,01 do 1,02.
 • Woda - średnio 96%.
 • Pozostałość jest sucha - 26.
 • Kwasy - 35.
 • Pigmenty - od 0,8 do 1.
 • Fosfolipidy - 1.
 • Cholesterol jest normalny do 3.
 • Chlor - do 90.
 • Wapń - od 2,4 do 2,5.
 • Sód - 164.
 • Potas - 5.

Cystic żółci

Kwasowość żółci torbielowatej waha się od 6,5 do 6,8 pH.

 • Ciężar właściwy wynosi od 1,02 do 1,048.
 • Woda - średnio 84%.
 • Reszta jest sucha - 133,5.
 • Kwasy - 310.
 • Pigmenty - od 3,1 do 3,2.
 • Fosfolipidy - 8.
 • Cholesterol - od 25 do 26.
 • Chlor - od 14,5 do 15.
 • Wapń - od 11 do 12.
 • Sód - 280.
 • Potas - 15.

Kompozycja żółci

Kwas żółciowy jest głównym składnikiem żółci. W tym przypadku można odróżnić kwasy pierwszorzędowe i drugorzędowe, to znaczy kwasy deoksycholowe, cholowy, chenodeoksycholowy i litocholowy. Od razu warto zauważyć, że wyżej wymienione kwasy to nic innego jak pochodne kwasu cholanowego. Dzięki enzymom mikrobiologicznym w jelicie pierwotne kwasy są przekształcane w drugorzędowe, łatwo się wchłaniają i wraz z krwią dostają się do wątroby. To dzięki temu procesowi kwasy wtórne stają się pełnymi składnikami żółci.

Kwasy w żółci są prezentowane w specjalnej postaci, są to związki z tauryną i glicyną. Żółć zawiera w swoim składzie dużą liczbę jonów potasu i sodu, dzięki czemu możemy mówić o reakcji alkalicznej.

Warto również zauważyć, że żółć obejmuje bilirubinę, cholesterol, białka, fosfolipidy, różne metale i ksenobiotyki.

Frakcje żółciowe

Żółć bierze udział w trawieniu. Jego funkcje w organizmie są świetne. Płyn wytwarzany przez wątrobę i przechowywany w woreczku żółciowym wpływa na zmianę trawienia między żołądkiem a jelitami. Dzięki żółci eliminuje się działanie pepsyny, co może negatywnie wpływać na enzymy. Tak więc żółć zapewnia pełne funkcjonowanie trzustki. Jest niezbędny do aktywacji enzymów odpowiedzialnych za trawienie białek.

Bilirubina i cholesterol nie mogą być wydalane z organizmu przez nerki, dlatego żółć narzuca tę funkcję na siebie. Tak więc cholesterol, steroidy, bilirubina i niektóre inne substancje są wydalane z kałem, chociaż około 30% cholesterolu jest wchłaniane w jelicie.

Choroby związane z żółcią

Patologie bezpośrednio związane z żółcią są zróżnicowane pod względem etiologii. Osoba może z reguły cierpieć na takie choroby w każdym wieku. Istnieje kilka głównych i najczęstszych chorób: refluksowe zapalenie żołądka i GERD, a także choroba kamicy żółciowej i steerrhea.

Każda indywidualna choroba wymaga kompleksowej diagnozy i starannie dobranej terapii. Dzięki szybkiej reakcji medycznej i skutecznemu leczeniu rokowanie jest najczęściej korzystne.

Kamienie żółciowe

Z powodu niezdrowej diety, zaburzeń metabolizmu tłuszczów, braku aktywności fizycznej lub zaburzeń natury neuroendokrynnej żółć może zmienić swój skład. Często staje się niezrównoważony, co może powodować kamienie w pęcherzyku żółciowym i przewodach.

Kamienie żółciowe mają specyficzny skład, który zawiera wapń, cholesterol i bilirubinę. Takimi kamieniami mogą być cholesterol, pigment lub mieszany. Zewnętrznie kamień może mieć różne kształty, eksperci emitują owale o nieregularnych kształtach, kule i wielościany. Jeśli chodzi o rozmiar, liczba ta może się różnić od ziarna piasku do kilku centymetrów średnicy. W zależności od ich gęstości mogą być kruche i twarde. Kamienie tworzą się szybko, ale rosną maksymalnie - 1 cm w ciągu 6 miesięcy.

Wykrywanie kamieni żółciowych głównie w woreczku żółciowym. Podczas diagnozowania lekarz może zobaczyć jedną lub więcej niż 10 konkrecji. Kamienie o niewielkich rozmiarach są ruchome, a zatem znacznie zwiększają ryzyko zaburzeń wypływu żółci. Przewody mogą zostać zablokowane, co doprowadzi do poważnego stanu, który należy usunąć za pomocą operacji.

Wzrostowi kamieni często towarzyszy powolny stan zapalny, stale powtarzający się, którego rezultatem jest z reguły stwardnienie i dystroficzne zmiany narządu. JCB znajduje się na liście najczęściej występujących chorób u osób w różnym wieku.

Objawy i diagnoza

Kamienie żółciowe nie zawsze sygnalizują siebie. Osoba może żyć z tym problemem przez długi czas, a nawet nie zgadywać. Najczęściej kamienie są wykrywane podczas rutynowego badania, które przeprowadza się za pomocą diagnostyki ultrasonograficznej, RTG.

Jeśli weźmiemy pod uwagę oczywiste objawy kamicy żółciowej, można zidentyfikować żółtaczkę i ból. Kolka żółciowa jest najczęściej konsekwencją ruchu kamieni. Ataki bólu niepokoiły się ze względu na wzrost ciśnienia w drogach żółciowych i pęcherzu, ponieważ odpływ żółci z powodu niedrożności w postaci kamienia jest zaburzony.

Pozostałe objawy, którym może towarzyszyć kamica żółciowa, są również charakterystyczne dla innych chorób. Tutaj możesz podkreślić ból cięcia, który można podać przedramieniu i łopatki po prawej stronie.

Obecnie najlepszą metodą diagnostyczną do badania pacjentów z kamicą żółciową jest USG. W celu kompleksowego zdiagnozowania stanu pacjenta lekarz prowadzący może dodatkowo zalecić poddanie się CT i cholecystoangiografii.

Leczyć chorobę kamicy żółciowej w kompleksie. Obowiązkowa dieta. Jeśli terapia jest zachowawcza, możliwe jest zastosowanie litotrypsji fali uderzeniowej. Ale ta metoda jest skuteczna i jest zalecana tylko wtedy, gdy woreczek żółciowy nie jest zapalny, a kamienie są małe (do 1,5-2 cm). Można przepisywać kwas żółciowy.

Steatorrhea

Zdarza się, że żółć jest nieobecna lub zawiera zbyt mało kwasu, dlatego tłuszcze przestają się wchłaniać i usuwać z organizmu wraz z odchodami. Takie naruszenie praktyki medycznej nazywa się steatorrhea. W tym stanie określa się brak kwasów tłuszczowych, witamin i tłuszczów. W konsekwencji najpierw może pojawić się patologia dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Refluksowe zapalenie błony śluzowej żołądka i GERD

Zapalenie tkanki żołądka, które rozwinęło się w wyniku wrzucenia do niej zawartości dwunastnicy, nazywa się refluksowym zapaleniem żołądka.

Nawracająca choroba, w której treści dwunastnicy i żołądka stale przedostają się do przełyku, nazywana jest chorobą refluksową przełyku.

Natychmiast należy powiedzieć, że jeśli rzadko obserwuje się refluks, procesy zapalne lub inne uszkodzenia błony śluzowej nie są diagnozowane, to w praktyce medycznej proces ten jest uważany za zjawisko fizjologiczne. Inna sprawa, jeśli odlewanie zawartości, na przykład żołądka, do przełyku prowadzi do porażenia błon śluzowych kanału, który łączy żołądek i usta. Jeśli problem jest przewlekły, to już jest patologia wymagająca indywidualnego leczenia.

Niewłaściwa dieta, stały stres, nadwaga - wszystkie te czynniki mogą wpływać na rozwój choroby refluksowej przełyku. Ale najczęściej pojawiają się powody:

 • Słaby ton NPS (dolny zwieracz).
 • Wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej.
 • Awarie w procesach związanych z opróżnianiem żołądka.

Jeśli chodzi o objawy, GERD objawia się zgagą, kwaśnym odbijaniem i rzadko bólem w klatce piersiowej, które można podać na szyję, łopatki lub żuchwę.

Wpływ na żółć

Aby zwiększyć ilość kwasów żółciowych bezpośrednio w żółci, lekarze przepisują choleretyki. Aby stymulować funkcję skurczową woreczka żółciowego, należy przepisać leki o działaniu żółciopędnym. Również podczas terapii można zalecić stosowanie leków, które mogą zmienić skład żółci - jest to kwas chenodeoksycholowy i ursodeoksycholowy.

Zastój żółci

Stagnacja żółci, zwana inaczej cholestazą, jest patologią związaną z upośledzoną produkcją żółci lub niektórych jej składników i ich wejściem z pęcherzyka żółciowego przez drogi żółciowe do dwunastnicy.

Statystyki pokazują, że około 15-16% ludzi cierpi z powodu stojącej żółci. Nie jest to zaskakujące, ponieważ ta patologia może być wynikiem takich pozornie nieistotnych czynników, jak niezdrowa dieta, stres, siedzący tryb życia i tym podobne.

Cholestaza jest dwojakiego rodzaju:

 • patologia wewnątrzwątrobowa, rozwijająca się w drogach żółciowych lub komórkach wątroby;
 • patologia pozawątrobowa wynikająca z niedrożności dróg żółciowych położonych poza wątrobą.

Ponadto zastój żółci może przybrać zarówno postać ostrą, jak i przewlekłą. W pierwszym przypadku objawy pojawiają się niespodziewanie, a dalszy przejaw choroby ma jasny obraz kliniczny.

Przewlekła cholestaza charakteryzuje się powolnym wzrostem objawów: proces może trwać tygodnie, a nawet miesiące. Obraz kliniczny jest rozmazany, objawy są łagodne.

Cholestaza jest klasyfikowana pod względem mechanizmu jej występowania. Choroba może być:

 • częściowe, gdy ilość wyprodukowanej żółci jest znacznie zmniejszona;
 • dysocjacyjny, w którym pewne składniki żółci nie wyróżniają się we właściwej ilości;
 • łącznie, gdy proces otrzymywania żółci z pęcherzyka żółciowego do dwunastnicy jest zaburzony.

Zastój żółci: przyczyny

Istnieje wiele powodów, dla których rozwija się cholestaza. Staza żółci może wystąpić w wyniku:

 • nieregularne i nieregularne przyjmowanie pokarmu;
 • nadmierne spożycie potraw smażonych, wędzonych, zbyt ciężkich lub tłustych;
 • nadużywanie alkoholu;
 • siedzący tryb życia i ogólnie styl życia;
 • brak równowagi hormonów w organizmie;
 • dysfunkcja dróg żółciowych;
 • obecność kamieni lub guzów w pęcherzyku żółciowym i / lub drogach żółciowych;
 • wrodzone nieprawidłowości odpowiednich narządów;
 • infekcja żołądkowo-jelitowa;
 • zatrucie pokarmowe;
 • przyjmowanie niektórych leków;
 • Zaburzenia związane z OUN;
 • niektóre choroby (kamica żółciowa i wrzód trawienny, a także zapalenie trzustki i zapalenie żołądka);
 • stres, szczególnie przewlekły.

Zastój żółci: objawy

Typowymi objawami stojącej żółci są: ziemisty odcień skóry, zażółcenie twardówki, ból w prawym nadbrzuszu, gorzki smak w ustach. Z powodu dysfunkcji wątroby - organu odpowiedzialnego zarówno za proces trawienia, jak i oczyszczania organizmu ze szkodliwych substancji - samopoczucie pacjenta staje się znacznie gorsze. Pacjent zaczyna czuć się zmęczony, słaby i ospały.

Pacjent ma żółtość skóry, błony śluzowe i twardówkę, swędzenie skóry, ból w prawym nadbrzuszu, nieświeży oddech, zgagę i gorzki smak, nudności, a nawet wymioty, biegunkę. Pacjent traci apetyt i wagę. Nawet z palpacją często można określić, że rozmiar wątroby jest powiększony.

Takie objawy, nawet jeśli słabo się ujawniają, są powodem natychmiastowego poszukiwania pomocy medycznej. Późne wizyty u lekarza i ignorowanie problemu są obarczone takimi poważnymi komplikacjami jak marskość wątroby, niewydolność wątroby, osteoporoza, zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Diagnoza i leczenie żółci stojącej

Lekarz musi zdiagnozować chorobę. Ostateczną diagnozę określa się po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, fizycznym badaniu wzrokowym, wynikach analizy moczu i krwi, USG jamy brzusznej, CT. W razie potrzeby specjalista kieruje pacjenta na takie badania, jak:

 • cholangiopankreatografia wsteczna;
 • cholangiografia;
 • cholangiografia rezonansu magnetycznego;
 • biopsja tkanki wątroby.

Po rozpoznaniu lekarz przepisuje odpowiednie leczenie. Leczenie cholestazy ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie wszystkich przyczyn, które doprowadziły do ​​zastoju żółci. Jeśli choroba jest spowodowana przez kamienie, należy je jakoś usunąć. Gdy patologia występuje w wyniku przyjmowania leków, leki te są wykluczone.

Lekarz przepisuje dietę pacjenta, która minimalizuje (lub całkowicie eliminuje) pikantne, tłuste i smażone potrawy oraz wędzone mięso. Dieta sprowadza się do wykorzystania owoców bogatych w witaminy, nie pikantne warzywa, niektóre jagody (oczywiście słodkie), naturalne soki, produkty mleczne (o najniższej lub zerowej zawartości tłuszczu), chleb żytni i pszenny. Zaleca się jeść zupy gotowane w bulionach warzywnych, płatkach zbożowych. Alkohol i palenie są wykluczone.

Żywność i napoje, takie jak kawa, kakao i czekolada, kwaśne owoce i jagody (żurawina, czerwone porzeczki itp.), Musztarda, konserwy, kawior, tłuste ryby i mięso, szpinak, rzodkiewki i rzodkiewki, ciastka, zupy na mięso i ryby buliony - używanie jest surowo zabronione.

Leczenie lekami zwykle obejmuje:

 • preparaty multiwitaminowe;
 • środki, które obejmują chenodeoksycholowy i ursodeoksycholowy kwas żółciowy;
 • witamina K;
 • antybiotyki;
 • leki, które przyspieszają produkcję żółci;
 • leki przeciwhistaminowe.

Przy szczególnie ciężkim przebiegu choroby lub przy braku efektu przepisanej terapii lekowej, wskazana jest operacja chirurgicznej ekspansji światła przewodu żółciowego.

Ponieważ cholestaza jest jedną z najczęstszych chorób, należy podjąć odpowiednie środki, aby temu zapobiec. Zapobieganie stagnacji żółci obejmuje następujące zalecenia:

 • potrzeba przestrzegania właściwego (regularnego i zdrowego) odżywiania;
 • wychowanie fizyczne i sport, optymalna aktywność fizyczna, codzienne spacery, basen;
 • minimalizowanie spożycia alkoholu i rezygnacja z innych złych nawyków, w szczególności palenia.

Ponadto, kiedy tylko jest to możliwe, należy unikać stresów i monitorować swoje zdrowie. Przy najmniejszym podejrzeniu stagnacji żółci należy natychmiast udać się do gastroenterologa.

Leki cholesterolowe

Do tej pory fundusze żółciopędne są bardzo szeroko stosowane w klinicznej praktyce gastroenterologicznej. Są zalecane w ramach kompleksowego leczenia, a także zapobiegania niektórym chorobom związanym z wątrobą i woreczkiem żółciowym. Skuteczność takich leków polega na tym, że zatrzymują one ataki bólu, łagodzą przebieg choroby, łagodzą stan pacjenta i zapobiegają rozwojowi powikłań, pojawianiu się nowych zaburzeń, co jest możliwe w przypadku dekompensacji istniejącej patologii.

Konieczność stosowania leków żółciopędnych jest bezpośrednio związana z charakterystyką żółci, jej rolą w organizmie pod względem fizjologicznym. Żółć jest biologiczną płynną substancją wytwarzaną przez komórki wątroby, które gromadzą się w woreczku żółciowym. Płynny, gorzki smak, o specyficznym zapachu. Jego kolor jest żółty, brązowy lub zielony, w zależności od tego, jak długo został wyprodukowany.

Żółć w ciele spełnia kilka ważnych funkcji:

 • sprzyja trawieniu tłuszczów pochodzących z żywności;
 • aktywuje enzymy zawarte w trzustce i jelicie cienkim, przez które pokarm jest całkowicie strawiony;
 • wspomaga optymalne wchłanianie wapnia i cholesterolu, a także witamin.

Enzymy są aktywowane przez żółć neutralizując działanie pepsyny, która pochodzi z żołądka z pożywieniem, co stwarza warunki konieczne do aktywacji enzymów w trawieniu.

Trawienie tłuszczów odbywa się za pomocą kwasów żółciowych, które również zwiększają ruchliwość jelit. Proces ten sprzyja powstawaniu ochrony śluzówki i zapobiega dostępowi do błony śluzowej szkodliwych mikroorganizmów i przyłączaniu do niej białek. Ta żółć zapobiega zaparciom i infekcjom jelitowym.

Dzięki żółci organizm usuwa cholesterol, hormonalne steroidy i inne szkodliwe substancje wydalane z kałem. Żółć, syntetyzowana przez wątrobę, dostaje się do pęcherzyka żółciowego przez specjalne przewody, a następnie, ponownie przez układ tych przewodów, do dwunastnicy. Tam wykonuje swoje biologiczne zadanie. Innymi słowy, żółć w woreczku żółciowym, tak jak w zbiorniku, tymczasowo pozostaje, dopóki jedzenie nie wejdzie do dwunastnicy.

Żółć odgrywa ważną rolę w organizmie, a zatem staje się jasne, skuteczność leków żółciopędnych. Takie leki są klasyfikowane według ich składu chemicznego, działania terapeutycznego. Pełna klasyfikacja leków żółciopędnych jest następująca:

1. Choleretics - leki, które stymulują produkcję żółci, które są dwojakiego rodzaju:

 • prawdziwe choleretyki;
 • hydrocholoretyka.

2. Cholekinetyka - leki, które stymulują proces odpływu żółci poprzez poprawę ruchliwości woreczka żółciowego.

3. Cholespasmolytics - leki, które poprawiają przepływ żółci przez rozluźnienie dróg żółciowych i mięśni woreczka żółciowego. Istnieją trzy typy:

 • środki antycholinergiczne;
 • syntetyczne środki przeciwskurczowe;
 • leki przeciwskurczowe wykonane z surowców pochodzenia roślinnego.

4. Środki zmniejszające wskaźnik litogeniczności żółci - zapobiegają tworzeniu się kamieni w woreczku żółciowym i rozpuszczają te kamienie, które już istnieją. Istnieją dwa typy:

 • produkty zawierające ursodeoksycholowe lub chenodeoksycholowe kwasy żółciowe;
 • produkty zawierające wysoce skuteczne rozpuszczalniki związków organicznych pochodzenia lipidowego, takie jak eter metylowo-tert-butylowy.

Prawdziwy żółciopędny

Prawdziwe leki żółciopędne są rodzajem leków żółciopędnych, które promują bardziej aktywną produkcję żółci poprzez zwiększenie tworzenia kwasów żółciowych. Takie preparaty zawierają kwasy żółciowe i są wytwarzane na bazie surowców pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (żółci niektórych zwierząt, ekstraktów roślinnych).

W większości prawdziwe choleretyki, których składnikami są aktywne kwasy żółciowe, są środkami żółciopędnymi leczniczymi wytwarzanymi wyłącznie na surowcach zwierzęcych. Najczęściej żółć staje się takim surowcem, którego stosowanie ma działanie lecznicze, wyciągi z trzustki lub wątroby, błony śluzowe jelita cienkiego niektórych zwierząt. Jednocześnie zwierzę musi być całkowicie zdrowe. Istnieją również złożone, połączone środki żółciopędne: w ich składzie, oprócz składników pochodzenia zwierzęcego, obecne są również ekstrakty roślin leczniczych, które mają odpowiedni efekt żółciopędny.

Syntetyczne choleretyki

Syntetyczne środki żółciopędne są związkami chemicznymi otrzymywanymi przez syntezę organiczną i posiadającymi właściwości stymulujące produkcję żółci. Skład środków syntetycznych obejmuje związki aktywne, które oprócz efektu żółciopędnego mają szereg właściwości terapeutycznych, a mianowicie:

 • mają działanie przeciwskurczowe - eliminują ból wynikający z chorób dróg żółciowych i woreczka żółciowego;
 • działanie obniżające poziom lipidów - zmniejsza ilość cholesterolu we krwi;
 • działanie przeciwbakteryjne - niszczy mikroorganizmy, które sprzyjają rozwojowi zapalenia dróg żółciowych;
 • działanie przeciwzapalne - tłumić procesy zapalne, które są już obecne w przewodach, wzdłuż których żółć jest usuwana;
 • zakłóca rozwój jelit takich procesów jak fermentacja i / lub gnicie, usuwając w ten sposób różne zjawiska dyspeptyczne (wzdęcia, niestabilne krzesło i inne).

Herbal Choleretics

Rośliny lecznicze o właściwościach żółciopędnych (wytwarzane w postaci wywarów, ekstraktów, nalewek), optymalizują funkcjonowanie wątroby, przyspieszają produkcję żółci, jednocześnie obniżając stopień jej lepkości i zapobiegając stagnacji. Ponadto zioła zwiększają zawartość cholanów w żółci i jednocześnie mają działanie cholekinetyczne. Zatem leki zawierające wyłącznie aktywne substancje roślinne nie tylko zwiększają objętość produkowanej żółci, ale także przyczyniają się do jej wczesnej eliminacji. Efekt ten zapewnia kompleksową terapię, w tym działanie moczopędne, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Hydrocholoretyka

Hydrocholoretics to leki, które również zwiększają objętość wytwarzanej żółci, ale w tym przypadku efekt uzyskuje się przez rozcieńczenie żółci wodą. Zwiększenie zawartości wody w żółci zmniejsza jej lepkość, a zatem - ułatwia i przyspiesza proces jej eliminacji, zapobiegając w ten sposób stagnacji żółci i powstawaniu kamieni.

Cholekinetyka

Leki cholekinetyczne zwiększają aktywność woreczka żółciowego, rozluźniając jednocześnie mięśnie dróg żółciowych. Skuteczność cholekinetyki związanej z cechami anatomii. Przewód żółciowy służy jako łącznik między woreczkiem żółciowym a dwunastnicą. Na nim żółć z pierwszego organu przechodzi do drugiej. Jeśli ton kanału wzrośnie, przejście zwęża się, co zapobiega przemieszczaniu się płynu. Jeśli ton pęcherzyka żółciowego zmniejszy się, narząd traci zdolność wypychania płynu do przewodu.

W konsekwencji, jednoczesny wzrost ruchliwości pęcherzyka żółciowego i rozluźnienie przewodu tworzy optymalne warunki dla przepływu żółci. Jednocześnie pierwszy organ jest aktywnie redukowany, wypychając w ten sposób jego zawartość, która po prostu nie ma czasu na zastój, a drugi organ rozluźnia się, dostarczając światło o wystarczającej szerokości, przez które płyn swobodnie i szybko przechodzi do jelita.

Wynikiem ekspozycji na leki cholekinetyczne jest opróżnianie pęcherzyka żółciowego z żółci i jego wejście do jelita, co poprawia proces trawienia i zapobiega stagnacji.

Cholespasmolytics

Leki cholespazolityczne pomagają zwiększyć odpływ żółci przez rozluźnienie dróg żółciowych. Takie fundusze są podzielone na dwie grupy:

 • syntetyczne leki przeciwskurczowe;
 • przeciwskurczowe preparaty ziołowe.

Ponadto, cholespasmolityki są klasyfikowane według niuansów ich działania farmakologicznego, ale końcowy efekt takiej ekspozycji jest taki sam dla wszystkich leków. Środki cholespasmolityczne łagodzą skurcze i poszerzają światło dróg żółciowych, ułatwiając w ten sposób łatwe usuwanie płynu do jelita. Takie leki są zalecane głównie do krótkich kursów w celu złagodzenia lub wyeliminowania bólów towarzyszących niektórym chorobom związanym z odpowiednimi narządami.

Choleretic o działaniu litolitycznym

Środki, które są wykorzystywane do zmniejszenia wskaźnika litogeniczności żółci, są w zasadzie przeznaczone do rozpuszczania kamieni już obecnych w woreczku żółciowym, a także do zapobiegania powstawaniu nowych kamieni. Ponieważ działanie żółciopędne jest charakterystyczne dla takich leków, uważa się je za żółciopędne z pewnym stopniem uwarunkowania, ponieważ zapobiegają zastojom żółci w woreczku żółciowym.

Należy zauważyć, że w każdej grupie środków żółciopędnych występują leki o działaniu litolitycznym. Mają kilka właściwości, dzięki którym mogą być stosowane w różnych patologiach dróg żółciowych, a także w anomaliach wątroby.

Choleretic preparaty ziołowe

Ziołowe środki żółciopędne są gotowymi formami farmakologicznymi, tj. Naparami, tabletkami i proszkami, z których przygotowuje się roztwór do podawania doustnego. Środki ziołowe są również reprezentowane przez suszone rośliny, a raczej przez ich zmiażdżone liście, łodygi i korzenie, które mają pożądany efekt. Zakres preparatów ziołowych o właściwościach żółciopędnych obecnie dostępnych na rynku jest szeroki.

Środki ziołowe charakteryzują się łagodnym działaniem, co nie ma miejsca w przypadku syntetycznych i naturalnych preparatów zawierających składniki żółciowe. Ziołowe produkty żółciopędne mają ogólnie korzystny wpływ na wszystkie odpowiednie narządy - na drogi żółciowe, wątrobę i woreczek żółciowy. To wyjaśnia ich skuteczność. Z tego powodu eksperci zalecają stosowanie preparatów ziołowych, gdy tylko jest to możliwe, pod warunkiem, że pacjent nie ma żadnej nietolerancji na niektóre zioła lub reakcji alergicznej na nie.

Nowoczesne leki żółciopędne

Leki cholesterolowe stosowane we współczesnej medycynie prezentowane są w dwóch głównych kategoriach:

 • syntetyczne leki żółciopędne;
 • połączone środki obejmują w strukturze zarówno składniki roślinne, jak i zwierzęce.

Pierwsza kategoria obejmuje leki zawierające wiele aktywnych elementów, takich jak Nikodin, Osalmid i inne. To prawda, że ​​naturalne leki żółciopędne (Allohol, Liobil i inne), w porównaniu z syntetycznymi, są łatwiej tolerowane przez pacjenta. Nie wywołują biegunki i innych działań niepożądanych. Ponadto mają pewne dodatkowe pozytywne właściwości terapeutyczne, wśród których można zauważyć:

 • działanie przeciwskurczowe;
 • działanie obniżające poziom lipidów:
 • właściwości antybakteryjne;
 • działanie przeciwzapalne.

Oprócz powyższych preparatów, nowoczesne preparaty o właściwościach żółciopędnych obejmują wszystkie preparaty wytwarzane na bazie dehydrocholicznych i ursodeoksycholowych kwasów żółciowych. Szczególne miejsce zajmuje lek cholespazolityczny o nazwie Duspatalin. Możesz zapoznać się z obszerną listą nazw nowoczesnych leków o właściwościach żółciopędnych w specjalnych podręcznikach, w których oprócz nazwy leku wskazany jest jego wpływ, a także możliwe działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku.

Ogólnie rzecz biorąc, wskazaniami do stosowania nowoczesnych środków o działaniu żółciopędnym są różne patologie narządów, takich jak wątroba, woreczek żółciowy i przewody żółciowe. W sumie nowoczesne leki żółciopędne są konieczne w obecności takich chorób:

 • Dyskineza dróg żółciowych - wybór leków zależy od rodzaju dysfunkcji.
 • Stagnacja żółci - w takich przypadkach najskuteczniejszymi lekami są cholekinetyka, dobrze eliminująca stagnację.
 • Zapalenie pęcherzyka żółciowego - leki żółciopędne dla tej choroby są zalecane na każdym etapie. Jeśli w woreczku żółciowym znajdują się kamienie, stosuje się tylko te preparaty, które zawierają aktywny kwas żółciowy Ursodeoksycholowy. Jeśli nie ma kamieni, zaleca się stosowanie choleretyków z dowolnej kategorii, ale lekarz musi umówić się na wizytę.
 • Zapalenie trzustki - wykazało działanie żółciopędne, pobudzające proces trawienia i zmniejszające obciążenie trzustki.
 • Giardiasis - żółciopędny z takim problemem jest wyznaczany w początkowej fazie terapii. Zwykle zaleca się te same leki, co w dyskinezie żółciowej.

Aby wybrać skuteczny lek, powinieneś być kierowany w jakiej kategorii żółciopędnej jest pokazany w konkretnym przypadku. Ponadto w ramach każdej kategorii istnieją pewne różnice między środkami, które zasadniczo nie wpływają na wskazania do ich stosowania, ponieważ wpływ leków tej samej kategorii jest taki sam. Profesjonalna i kompletna wiedza kliniczna na temat stosowania żółciopędnej ma tylko lekarza, który musi przepisać leki.

Leki dla dzieci

Istnieje wiele środków żółciopędnych zalecanych dla dzieci. Takie fundusze są reprezentowane przez następujące grupy:

 • leki żółciopędne, które obejmują naturalne składniki żółciowe (Allohol);
 • syntetyczne leki żółciopędne (Nikodin, Osalmid i inne);
 • Ziołowe leki choleretyczne o właściwościach leczniczych (Flamin, Holosas, Holos i inne);
 • leki cholekinetyczne (waleriana, magnezja i inne);
 • leki przeciwcholinergiczne o właściwościach cholespazolitycznych (Atropina, Papaweryna, Papazol, No-Shpa, Spasmol, Spazoverin itp.).

Lekarze zalecają dzieciom przyjmowanie warzyw żółciopędnych, jeśli nie ma alergii na niektóre zioła i ich składniki lub na ich indywidualną nietolerancję. Ważne jest, aby prawidłowo obliczyć dawkę, która zależy od wagi dziecka. Dawka jest wskazana w instrukcji stosowania leku, a dla każdego leku może być zupełnie inna. Zalecana dawka powinna być ściśle przestrzegana po konsultacji z lekarzem.

Oprócz przyjmowania leków żółciopędnych dla dzieci, lekarz może zalecić stosowanie alkalicznych napojów mineralnych, takich jak Borjomi lub Essentuki. Taka woda jest naturalnym środkiem hydrocholesterolowym i ma odpowiednie działanie, rozcieńczając żółć, zmniejszając jej lepkość i ułatwiając łatwiejszy i szybszy wypływ.

Należy również pamiętać, że dzieci w wieku poniżej 12 lat są niepożądane w stosowaniu ziół leczniczych żółciopędnych, ponieważ wywary i nalewki z nich wykonane zawierają dużą ilość składników aktywnych i prawie niemożliwe jest przewidzenie, w jaki sposób ciało dziecka zareaguje na nie.

Leki dla kobiet w ciąży

Nie wszystkie leki żółciopędne mogą być przyjmowane w czasie ciąży. Kobietom w tym okresie polecane są tylko te fundusze, które:

 • nie wpływają na skurcz macicy, to znaczy nie wywołują jej aktywności;
 • nie mogą przeniknąć przez płód przez błonę łożyska;
 • nie powodują wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia.

Istnieje wiele leków, które z pewnością można nazwać bezpiecznymi dla kobiet w czasie ciąży. Wśród nich są Cholenzim, Holosas, Walerian, Siarczan Magnezu, Atropina, No-Spa, Spasmol i kilka innych. Podczas ciąży kobieta w żadnym wypadku nie powinna być samolecząca i przyjmować środek żółciopędny według własnego uznania, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Ponadto konieczne jest przestrzeganie dawki zalecanej przez specjalistę. Wskazania i przeciwwskazania w czasie ciąży, a także dawka leku muszą być określone w instrukcjach dotyczących leku, ale nie jest to powód do samoleczenia.

Ponadto istnieje kategoria funduszy o właściwościach żółciopędnych, które podczas ciąży są dozwolone tylko pod nadzorem lekarza i wyłącznie w tym celu. Teoretycznie takie leki nie stanowią zagrożenia dla kobiety w ciąży, ale badania ich wpływu na płód i ciało matki nie zostały przeprowadzone z oczywistych względów etycznych. Instrukcje dotyczące tych leków są zalecane, aby ich stosowanie w czasie ciąży było dozwolone za zgodą lekarza i pod późniejszym nadzorem medycznym. Ta kategoria żółciopędnych obejmuje Odeston, Cholestil, Febihol, Eufillin i kilka innych leków.

Jeśli chodzi o lecznicze zioła żółciopędne, nie zaleca się ich stosowania w czasie ciąży. Wynika to z faktu, że buliony i nalewki takich leków zawierają wiele składników aktywnych i jak wpływają na płód, a samopoczucie matki jest niemożliwe do przewidzenia. Jeśli istnieje taka potrzeba, możesz użyć gotowych form farmakologicznych na bazie ziół, na przykład tabletek. Ale wcześniej zdecydowanie powinieneś skonsultować się z gastroenterologiem i ginekologiem.

Gdzie produkuje się żółć

Wszystko w ludzkim ciele jest ułożone harmonijnie i subtelnie. Każdy organ jest odpowiedzialny za pewne procesy zachodzące w organizmie i pozwalając mu na prawidłowe funkcjonowanie. Układ trawienny jest niezbędny do prawidłowego trawienia produktów wchodzących do organizmu ludzkiego w celu wydobycia z nich substancji niezbędnych do podtrzymywania życia. Żółć bierze również aktywny udział w trawieniu. Ale, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest produkowany nie w woreczku żółciowym. Skąd pochodzi żółć?

Gdzie produkuje się żółć

Co to jest żółć?

Prawie każda osoba przynajmniej raz w życiu zobaczyła, jak wygląda żółć. Jest to ciecz o żółtawym odcieniu zieleni lub brązu, ma wyraźny smak goryczy i specjalnego zapachu. Jest podzielony na dwa typy - torbielowaty i żółciowy, ich różnice zostaną podane poniżej.

Substancja ta ma dość złożony i specyficzny skład chemiczny. Jego głównym składnikiem są specjalne kwasy żółciowe (około 67%), które pochodzą z kwasu cholanowego. Przede wszystkim są to kwasy chenodesoksycholowe i cholowe (tzw. Pierwotne), a także emitują kwasy wtórne w żółtej wydzielinie - allocholicznej, litocholowej, dezoksycholowej i ursodeoksycholowej. Wszystkie te składniki żółci występują w postaci pewnych związków chemicznych z różnymi substancjami. To związki kwasowe określają właściwości tej wydzieliny trawiennej.

Choroby woreczka żółciowego znacznie komplikują życie i nakładają wiele ograniczeń dotyczących żywienia

Kompozycja zawiera również jony potasu i sodu, dzięki czemu żółć przejmuje reakcję alkaliczną, a niektóre związki kwasowe nazywane są solami żółciowymi. Zawiera czerwony pigment, który daje żółci specjalny kolor - bilirubinę, aniony organiczne (steroidy, glutation), substancje-immunoglobuliny, wiele metali, w tym rtęć, ołów, miedź, cynk i inne, a także ksenobiotyki. Żółć nabiera zielonkawego koloru z powodu pigmentu biliwerdyny.

Tabela Skład chemiczny żółci (mmol, l).